huis

 RUST, FOCUS, HERSTEL EN VERSTERK OP EEN INTEGRALE MANIER.

Ayurveda is een natuurlijke genees methode.

Het gaat om weten hoe we zijn, wat we kunnen doen en hoe we ons kunnen aanpassen om gezonder te leven, en de tijd die we hebben gelukkiger te besteden: Het is weten leven!   Wat we zelf kunnen doen voor ons welzijn.

 


 

Natuurgeneeskunde Praktijk Lid van BATC

 

 

Paramedisch Natuurgeneeskundig Therapeut.

Gespecialiseerd in de behandeling van stress, burn-out, onrust, moeheid, hoofd-, nek-, en rugklachten, spijsvertering en chronische klachten enz. Waarbij gewerkt wordt vanuit de 5 natuurgerichte principes

  • Energie: Als het energiesysteem niet goed functioneert (mentaal, emotioneel, fysiek) en de energie niet goed door kan stromen worden we uiteindelijk ziek.
  • Prikkeloverdracht: Zenuwbanen en energiebanen vormen het communicatie-systeem van het lichaam. Een goed functionerende prikkel-overdracht is essentieel.
  • Drainage: Ons lichaam staat dagelijks bloot aan een zekere mate van toxische belasting. Hierbij  kunnen we een onderscheid maken tussen fysieke belasting en geestelijke belasting.
  • Voeding: Ook bij voeding kunnen we een onderscheid maken tussen geestelijke en fysieke voeding. Bewustwordingsprocessen die in gang worden gezet helpen de juiste keuzes te maken.
  • Psychologie :We kijken naar (on)bewust ziekmakende gedragspatronen. Het gaat hierbij om onbewuste gevoelssignalen, vaak ontstaan door verkeerde (maar noodzakelijke) keuzes in het verleden.

 

Lees verder…


Je eigen inzet is je krachtigste wapen! - Martha Diaz van den Bosch