Vijf natuurgerichte principes

De vijf natuurgerichte principes zorgen ervoor dat een therapeut zijn cliënt op een holistische wijze benadert. De diagnose en behandelmethode worden pas vastgesteld als ieder van deze vijf principes in onderstaande volgorde zijn doorlopen. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat energie de basis is voor het functioneren van het menselijk lichaam. Zonder energie, kunnen de overige vier principes niet  functioneren. Voor alle principes geldt een duidelijke prioriteitsrangschikking; een principe kan niet functioneren indien de werking van het voorgaande principe niet optimaal is.

1. Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Zo is er grofstoffelijke energie die zich bevindt in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. Daarnaast heb je ook fijn stoffelijke energie die zich bevindt in alles wat ‘niet zichtbaar’ is, denk bijvoorbeeld aan de ‘lege ruimte’ om ons heen, onze chakra’s en ons auraveld.
De energiestromen in en om ons lichaam zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren. Het energetisch systeem, zoals de chakra’s en de meridianen, kan bij een tekort aan energie namelijk niet optimaal werken. Hierdoor ontvangt het zenuwstelsel onvoldoende informatie en kunnen de organen en weefsels ontregeld raken. Indien een blokkade de energiestroom afsluit, kunnen dan ook emotionele en fysieke klachten ontstaan. Het heeft daarom prioriteit om de geblokkeerde energie weer in beweging te brengen en/of energie toe te voeren. Zonder energie kan er namelijk geen genezing plaatsvinden.

Als het energiesysteem niet goed functioneert (mentaal, emotioneel, fysiek) en de energie niet goed door kan stromen worden we uiteindelijk ziek. Doel van de behandeling is om energieblokkades op te sporen, bewust te worden en op te heffen. De lichaamsbehandelingen werken in de eerste plaats op de energiestroom, de pranastroom = levenskracht. Technieken die hierbij gebruikt worden zijn: massage, ademhalingsoefeningen en lichaam gerichte oefeningen.

2. Prikkeloverdracht

De stroming van energie vindt plaats in alle lagen van ons lichaam. Het zenuwstelsel is één van deze lagen en wordt ook wel het communicatienetwerk van het lichaam genoemd. Via de hersenen wordt er namelijk door overdracht van impulsen (prikkels) gecommuniceerd met de rest van het lichaam. Als deze prikkeloverdracht goed functioneert, worden de signalen aan alle delen van het lichaam duidelijk doorgegeven en kunnen energieblokkades worden opgespoord. Zonder een goede geleiding kunnen functies van het menselijk lichaam stagneren.

Een goed functionerende prikkeloverdracht is dus essentieel. Door het weghalen van blokkades, bijvoorbeeld door de marma behandelingen (Marma’s zijn knooppunten op het systeem van nadis = energiebanen).

Door activeren en regulering van de marma’s kan het natuurlijk evenwicht van de vitale energie worden herstel, waardoor geest, emotie en lichaam worden ondersteund om te komen toot een algehele harmonie.

3. Drainage

In deze hectische maatschappij worden ons lichaam en geest regelmatig belast met gifstoffen in geestelijke of stoffelijke vorm. Doordat ons lichaam hier dagelijks mee wordt verontreinigd, is er veel energie nodig om deze gifstoffen af te voeren. Indien de gifstoffen niet kunnen worden afgevoerd, kan dit invloed hebben op het communicatienetwerk van het lichaam waardoor het genezingsproces kan vertragen. Het is daarom van belang om onszelf regelmatig te reinigen van geestelijke en stoffelijke ballast.

M.b.v. Ayurvedische therapieen kennen de behandelingen een sterk reinigende kant (shodana-behandelingen / langhana-behandelingen), die er op gericht zijn de toxische stoffen (ama) uit het lichaam te verwijderen. Ook het geestelijk reinigende aspect komt aan bod in de aandacht voor een zuivere (sattvische) leefwijze.

4. Voeding

Een goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van voedingsstoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Als het lichaam onjuiste voeding krijgt, kan dat leiden tot ziekte. Deze onjuiste voeding kan bestaan uit simpelweg ongezonde voeding, maar ook uit (gezonde) voeding die eerst wellicht goed voelde maar op een bepaald moment niet meer. We noemen dit ook wel de verdraagzaamheid van deze stoffelijke vorm van voeding. De verdraagzaamheid kan invloed hebben op het functioneren van ons menselijk lichaam en op onze psyche.

Naast de fysieke vorm van voeding is er ook een geestelijke vorm van voeding. Zo worden we door onze omgeving dagelijks gevoed door bijvoorbeeld uitdagingen, verwachtingen en overtuigingen. Geestelijke voeding kan echter ook vergiftigend werken, denk bijvoorbeeld aan oordelen en verwachtingen van anderen. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden.

Voeding vormt in Ayurveda een heel belangrijk aandachtsveld en “de belangrijkste medicijn”. In de behandeling is dus ruim aandacht voor dit aspect. Ayurvedische voeding heeft ook een dieper effect op ons bewustzijn, om deze te beschrijven maakt ayurveda gebruik van de termen

Sattva: doe onze geest helder, rustig en licht.

Rajas: snel, beweeglijk en onrustig.

Tamas: langzaam en zwaar.

Het geestelijk voeding aspect komt aan bod in de aandacht voor een zuivere (sattvische) leefwijze.

U krijg altijd een voedingsadvies aangepast aan je individueel body type.

Je hebt geen medicijnen nodig als je voeding juist is en het is geen medicijn dat je nodig hebt als je voeding verkeerd is. (oud Indiaas spreekwoord).

5. De Psyche en het (on)bewust ziekmakende gedragspatroon (Levenskunst)

Fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid, ook naar de emoties en gedragspatronen te kijken. Door bewust te worden van bepaalde belemmerende patronen die mogelijk het helingsproces beïnvloeden, kun je deze denk- en gedragspatronen veranderen. Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden. In de behandeling is altijd aandacht voor de psyche en het gedragspatroon van de cliënt. Elke reeks behandelingen begint met een anamnesegesprek waarin de gedragspatronen en de psychische aspecten van de leefwijze van de cliënt aandacht krijgen en elke afzonderlijke vervolgbehandeling begint met een voorbereidend gesprek waarin de ontwikkeling van de cliënt aandacht krijgt.